هیئت مرکزی

این انجمن در سال ۱۳۸۸ به طور رسمی در سازمان ملی جوانان به ثبت رسیده است:

هیئت موسس این انجمن عباتند از:

  1. سید محمد مصطفوی تهرانی
  2. سیدعلی مصطفوی تهرانی
  3. علیرضا پورغلامعلی نژاد
  4. محمد نصیریان
  5. مهدی نصیریان
خانه هیئت مرکزی