درباره انجمن

انجمن هنرمندان نابینا و کم بینا فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کرده است.هدف اصلی این انجمن فراهم کردن بستر لازم برای انجام فعالیت عزیزان نابینا و کم بینا در عرصه های مختلف فرهنگی و هنری است.

از این روی این انجمن موفق شده است که تا کنون پروژه های چندی را به ثمر برساند که از جمله آن ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • دوبله انیمیشن شرک ۱٫۵
  • دوبله فیلم سینمایی هری پاتر
  • دوبله فیلم مستند علمی «سمی فناناپذیز»
  • فعالیت های پژوهشی

در راه طولانی که پیش روی  داریم مشتاقانه از همکاری و مساعدت همه علاقمندان استقبال می کنیم.

خانه درباره انجمن